Verkennen

Bij De Boer & associates willen wij de opdrachtgever en zijn organisatie goed leren kennen, zodat we effectief kunnen samenwerken. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van wederzijdse kennis. Voor ons is het van groot belang dat wij goed begrijpen welke verwachtingen de opdrachtgever precies van de nieuwe functionaris heeft. Tevens ook belangrijke zaken als collegiale verhoudingen, organisatorische en strategische ontwikkelingen, de vigerende bedrijfscultuur, willen wij kennen, begrijpen en voelen.

Door ons daarnaast te verdiepen in de beschikbare schriftelijke informatie van de opdrachtgever, krijgen wij het noodzakelijke inzicht in zowel de dagelijkse praktijk als de bedrijfsculturele en strategische identiteit. Daarmee kunnen wij vervolgens een concept functieprofiel opstellen.

Dit bestaat uit een organisatieprofiel, de functieomschrijving, de verantwoordelijkheden en de functie-eisen. Van allen ontvangt de opdrachtgever een uitgebreid profiel.

Vinden

Wij hanteren de direct search methode, aangevuld met file search. De Boer & associates beschikt over een omvangrijk en actueel bestand van hoogwaardige kandidaten, zowel op Executive (directie) niveau als High Potential (midden management) niveau. Tevens maken wij regelmatig gebruik van ons uitgebreide netwerk in het bedrijfsleven.

Met de resultaten van de direct search en de file search, stellen wij een eerste selectie van geschikte kandidaten samen. Wij nodigen de geselecteerden uit op ons kantoor voor een diepgaand interview, gericht op onder meer hun achtergrond, persoonlijkheid en werkervaring. Uiteraard geven wij de kandidaten een helder beeld van de organisatie en hun verwachtingen van de nieuwe functionaris.

Op basis van deze interviewronde selecteren wij de kandidaten die wij aan de opdrachtgever willen presenteren. Van allen ontvangt de opdrachtgever een uitgebreid profiel.

Voltooien

In deze fase ondersteunen wij het contact tussen de potentieel geschikte kandidaten en de opdrachtgever, wat uiteindelijk moet resulteren in een overeenkomst. Dit betekent dat wij graag een rol vervullen bij de onderhandelingen over de termen van indiensttreding. Tevens kunnen wij in deze fase nog een referentieonderzoek verrichten.

De Boer & associates hecht er aan, na de indiensttreding van de kandidaat contact te houden met zowel de opdrachtgever als de voormalige kandidaat. De reden hiervoor is dat wij zeker willen weten dat de samenwerking zich op de gewenste wijze ontwikkelt. Na afronding van de opdracht voeren wij een evaluatiegesprek met de opdrachtgever. Daarmee stellen we vast of De Boer & associates de opdracht naar behoren heeft uitgevoerd.

In het bovenstaande beschrijven wij de globale executive search procedure. Uiteraard zijn, afhankelijk van eventuele specifieke wensen, diverse varianten denkbaar. Gedurende de gehele procedure staan wij volledig tot uw beschikking.